ESTER GEISLEROVÁ

Ve své tvorbě se pustila na pole existencionální banality „ženských“ životů, čímž se zařazuje po bok těch autorů, kteří zkoumají lidskou identitu, nezřídka s využitím sebe sama.

Pracuje se stereotypy, které nějakým způsobem zažívá ve vlastním životě či si jich v souvislosti s osobní zkušeností všímá u jiných. Snaží se smysluplně zapojit do svého díla přemýšlení o vlastním životě, různorodou profesní zkušenost, humor, filmové zpracování a zkušenosti s herectvím.

Primárně se věnuje videoinstalacím a zkoumá vztah obrazu a zvuku. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a část studia působila i v ateliéru Intermediální konfrontace na UMPRUM.