BARBARA PALDUS

Barbara se po studiích na Stanfordské univerzitě věnovala spektroskopii a biotechnologiím, jako vědkyně i podnikatelka ze Silicon Valley pomohla vydláždit cestu například technologiím k měření skleníkových plynů a k dostupnosti vakcín. Před šesti lety ji zaujala problematika kožního mikrobiomu, jehož výzkum byl tehdy teprve na začátku. Zároveň chtěla skincare segmentu představit svou vizi, v níž jsou důvěryhodné klinické studie a transparentní data standardem a “sustainable” není pouhým slovem. Využila své biotechnologické know-how a díky rostlinným buňkám začala vyvíjet skutečně udržitelné, účinné skincare produkty. Její značka Codex Labs dnes nabízí “plant-based biotech solutions” odrážející nejnovější vědecké poznatky o propojení kůže, střev a mozku.